Historie


Logens historie.


Odd Fellow Foreningen Danevang blev stiftet i september 1921 med tilholdssted på Ny Holte hotel. I slutningen af tyverne fik foreningen et nyt tilholdssted nemlig Hotel Lyngby, hvor man fik stillet eget lokale til rådighed. Da målet var at stifte en loge skulle man have egen bygning. En aften i 1958 da foreningen havde møde nævnte en broder, at der i Bagsværd var en ejendom “TAX på Troldhøj”, som havde stået tom nogen tid, og som skulle være til salg fra et konkursbo. Den 12. november 1959 afholdtes der skiftesamling hos likvidator, som var landsretsagfører Mogens Glistrup. Forhandlingerne endte med, at købesummen blev fastsat. Den juridiske side af handlen og senere ombygning blev overdraget til Mogens Glistrup.


Den 26. februar 1961 var alt imidlertid klar til at daværende broder Storsire Johannes Petersen kunne indvie bygningen til ordensbrug. Det flotte Odd Fellow flag var hejst på den store flagstang og salen var fyldt.


Efter at Storlogens embedsmænd havde indviet salen, blev der holdt mange smukke taler og gaver givet. Broderloge nr.6 Eurika skænkede det logetæppe, broder Hans Stilby overrakte som gave det smukke alterbillede, som er et træskære-arbejde af den norske billedhugger Oddvar Barstad efter motivet i det danske ordenssegl.


Broder Poul E. Larsen, broderloge nr. 11 Columbus havde leveret og skænket alle embeds-mandspultene, alle assistentstavene, rammen omkring alterbilledet og skabet med symbolerne. Symbolerne er udført af broder Thomas Garner, broderloge nr. 35 Concordia, Slagelse.


Efter frokostpausen gik man over til den højtidelige instituering af den nye broderloge, som blev nr. 80 i rækken af Odd Fellow loger, som fik foreningens navn DANEVANG.


Allerede ved købet af ejendommen havde man ønsker om at skabe et stærkt Odd Fellowcenter i Bagsværd og i marts måned 1970 kunne man notere sig, at 3 broderloger og 2 søsterloger nu havde til huse på Odd Fellow Gården TAX.


Det er ikke uden grund, at Ejendommen Odd Fellow Gården TAX er om end ikke fredet, men er, med de kvaliteter den besidder, med fuld berettigelse af Gladsaxe Kommune erklæret for bevaringsværdig.